AFLYST
Kommuneplan 2009

Pdf

Den primære udgave af kommuneplanen er den digitale, dvs. hjemmesiden. Til almindelig brug anbefales det kraftigt at bruge denne udgave, da den giver det bedste overblik og har en række interaktive muligheder.

Planen kan dog hentes som pdf filer herunder:

Om planen og tværgående temaer

pdf kp13_endelig_om_planen.pdf (430.1 KB)

pdf kp13_endelig_tvaergaaende_temaer.pdf (196.4 KB)

Hovedstruktur

Dele i hovedstrukturen:

pdf kp13_endelig_byudvikling.pdf (1.6 MB)

pdf kp13_endelig_bosætning_og_boliger.pdf (1.6 MB)

pdf kp13_endelig_erhverv_og_turisme.pdf (1.6 MB)

pdf kp13_endelig_detailhandel.pdf (1.7 MB)

pdf kp13_endelig_bykvalitet.pdf (146.5 KB)

pdf kp13_endelig_kulturarv.pdf (20.9 MB)

pdf kp13_endelig_kultur_og_fritid.pdf (1.4 MB)

pdf kp13_endelig_børn_unge_og_uddannelse.pdf (826.2 KB)

pdf kp13_endelig_social_ældre_og_handicap.pdf (458.4 KB)

pdf kp13_endelig_trafik_og_infrastruktur.pdf (1.7 MB)

pdf kp13_endelig_tekniske_anlæg_og_forsyning.pdf (2 MB)

pdf kp13_forslag_åben_land_struktur.pdf (681.3 KB)

pdf kp13_endelig_natur.pdf (3.4 MB)

pdf kp13_endelig_landskab_og_kyst.pdf (43.8 MB)

pdf kp13_endelig_jordbrug.pdf (1.1 MB)

pdf kp13_endelig_geologi_og_grundvand.pdf (1.2 MB)

pdf kp13_endelig_klima.pdf (127.6 KB)

Bydele og lokalområder

Lokalområdebeskrivelser:

pdf kp13_forslag_bydele_og_lokalområder.pdf (1.7 MB)

Kommuneplanrammer

pdf kp13_endelig_rammebestemmelser.pdf (953.5 KB)

Diverse

pdf redegoerelse_-_lokalisering_af_faelles_biogasanlaeg_og_stoerre_husdyrbrug_i_omraader_med_saerlig_drikkevandsinteresse_osd.pdf (1.5 MB)

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.