Kommuneplan 2009

Kappel

 

Kladde


Plannavn Kappel 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVM Kommuneplantillæg uden VVM 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: