AFLYST
Kommuneplan 2009

Tværgående temaer

Vision

Sydfynsk udvikling.

Vi giver plads til alle handlinger og meninger, der kan gøre Svendborg til stedet, hvor livet udfordres og nydes. Vi bygger videre på den dejlige by og plejer naturen sådan, at de der kommer efter os holder lige så meget af Svendborg, som vi gør i dag. Vi fremmer kreativitet som en drivende kraft i den udvikling, som sørger for gode uddannelser, godt arbejde og et godt liv for alle borgere.

Forud for denne kommuneplan har Byrådet vedtaget en plan - Strategi Svendborg Kommune 12 - der er Byrådets strategiske bud på, hvordan vi opfylder visionen for Svendborg og på bæredygtig vis og i dialog sikrer væksten og livsglæden i Svendborg kommune de kommende 12 år. 

Kommuneplanen virkeliggør og omsætter Strategi Svendborg Kommune 12 til handling. Kommuneplanen for Svendborg Kommune er den overordnede og afgørende plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan se, hvilke mål og rammer der gælder for den samlede kommune og de enkelte lokalområder. 

Strategi Svendborg Kommune 12

Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Som en del heraf skal der udarbejdes en planstrategi, der udstikker kursen for udviklingen de næste 12 år. Planstrategien skal vise de store visioner og forholde sig til konkrete politiske prioriteringer i perioden. 

Strategi Svendborg Kommune 12 er Byrådets bud på kursen for udviklingen af kommunen. Strategien er både strategi for udviklingen af de fysiske omgivelser, bæredygtig udvikling samt udvikling og vækst set med lokalområdebriller.

Klik her for at downloade Strategi Svendborg Kommune 12

Tre temaer og en vækststrategi

Byrådet har i Strategi Svendborg Kommune 12 videreført visionen fra 2008, som stadig er aktuel og fastholdes som ledestjerne for de kommende års indsats. Til at hjælpe med at angive retningen videreføres også de tre tværgående temaer, som kendetegner Svendborg Kommune: Kreativt liv, sundt liv og marimt liv. De tre temaer er nøje udvalgt med udgangspunkt i Svendborgs styrker, fordi vi tror på, at vi udvikler os bedst, hvis vi satser på at videreudvikle det, vi er gode til. De tværgående temaer skal indtænkes i den fremtidige planlægning i Svendborg kommune.

Svendborg Kommune har bl.a. nogle særlige naturgivne muligheder - natur, landskaber, kystmiljøer og øhavet. Der er en stor andel af kreative indbyggere og en stor social kapital dvs. social sammenhængskraft mellem indbyggerne baseret på tillid, netværk, tolerance m.m. Der er gode uddannelsesmiljøer med særligt fokus på det maritime og idræt. Opkoblingen på det regionale motorvejsnet giver nye muligheder for bosætning. 

Kreativt liv, sundt liv og maritimt liv er på den baggrund valgt til hver for sig og tilsammen at sikre Svendborg vækst i årene fremover. Temaerne er karakteriseret ved, at de indeholder en realistisk mulighed for at give Svendborg vækst og kan anvendes som inspiration til nye indsatser. Derudover er de i harmoni med og kan anvendes til at profilere Svendborgs særlige identitet. Hver især eller i kombination giver temaerne Svendborg et solidt fundament som kan inspirere og sætte kursen for en prioritering af de kommende års projekter og investeringer.

Målet i Svendborg kommunes vækststrategi er at tiltrække flere erhvervsaktive borgere og virksomheder til kommunen indenfor især vidensindsustri og kreative erhverv. Kommunen skal sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne højne uddannelsesniveauet, som kan forbedre virksomhedernes værdiskabelse. Svendborgvækst sker gennem fælles udvikling og skabes i synergi mellem uddannelse, byudvikling og erhverv.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.